Comercio vario da provincia da Coruña

Este convenio será de aplicación para todas as empresas e traballadores da provincia da Coruña dedicadas ao comercio, dentro das actividades de comercio en calquera das súas modalidades (maior, menor, etc.) de produtos de material eléctrico, electrónico e informático, comercio de todo tipo de maquinaria, comercio de materiais de construción, pinturas, vernices, material de saneamento e material de decoración, comercio de máquinas, accesorios e útiles agrícolas, incluídos tractores, repostos e accesorios de vehículos de motor, comercio de reloxos, xoiaría e prataría, comercio de vehículos de motor, motocicletas ciclomotores, bicicletas, comercio de téxtil, comercio de pel e, en xeral, a todas aquelas empresas que dentro da actividade do comercio non estean encadradas no ámbito funcional doutro convenio de sector ou empresa e, sempre que estas condicións superen globalmente as aquí pactadas.

Revisión01/01/2018 - 30/06/2018Acordo da comisión paritaria sobre a aplicación a empresas de aluguer de coches
Convenio01/01/2018 - 30/06/2019Ultraactividade até 30 de xuño de 2019
Convenio08/07/2013 - 30/06/2014Acta ultravixencia convenio até 06/2014
Convenio01/07/2011 - 31/12/2015Convenio 2011-2015
Revisión01/01/2011 - 31/12/2015Táboas salariais 2011-2015
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Táboas 2010
Revisión01/01/2010 - 30/06/2011Táboas salariais para os anos 2010 e 2011
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Táboas 2009
Convenio01/01/2008 - 30/06/2011Convenio 2008-2011
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Táboas 2008
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Táboas 2007
Revisión01/01/2006 - 31/12/2006Táboas 2006
Revisión01/01/2005 - 31/12/2005Táboas 2005
Convenio01/01/2004 - 31/12/2007Convenio 2004-2007