Consorcio da Cidade de Santiago - Real Filharmonía de Galicia

Este acordo obriga ao Consorcio da Cidade de Santiago na súa relación cos traballadores vinculados ao mesmo en virtude de relación xurídico-laboral de natureza indefinida ou temporal, que presten servizos para o Consorcio da Cidade de Santiago ou que perciban as súas retribucións con cargo ás correspondentes consignacións orzamentarias de persoal.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2010BOP_Convenio_Colectivo_2007-2010.pdf