Control Galicia, S.L.

O presente Convenio de traballo establece as normas básicas das relacións laborais entre Control Galicia, S.L., e os seus traballadores, calquera que sexa a súa categoría laboral, dedicados conxuntamente a prestar servizos externos que se contemplan ou poidan contemplarse no seu obxecto social, así como os propios estruturais.

Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011