CORMOSA

As normas do presente Convenio Colectivo aplicaranse na empresa CORUÑESA MOTOR, S.A. a todos os traballadores fixos ou eventuais da mesma, mesmo aos que se integren nela durante a vixencia, cuxo ámbito territorial é do concello de Oleiros (A Coruña).
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009CORMOSA_2008_2009.pdf