Cruz Vermella (provincia de Lugo)

O presente convenio regula as relacións entre a Empresa Cruz Vermella Española (Lugo) e os traballadores incluídos no seu ámbito persoal dentro da provincia de Lugo.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011