Decathlon España, SA

O presente convenio obriga a empresa “Decathlon España, S.A.” e todos os traballadores que, estando en situación de alta no cadro de persoal, presten os seus servizos en calquera dos distintos centros de traballo que esta empresa teña abertos durante a vixencia do presente convenio.

Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Revisión salarial 2018
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Modificación parcial do sistema de primas para 2018
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Revisión salarial 2017
Convenio01/01/2017 - 31/12/2019Convenio 2017-2019
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Modificación de artigo (31, Primas)
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Revisión salarial 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Correción de artigos 31 e 35
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboa salaraial 2014
Revisión23/10/2013 - 31/12/2015Interpretación de artigos (24, 26.c)
Convenio22/10/2013 - 31/12/2015Convenio colectivo 2013-2015
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión Salarial 2012.pdf
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009