Diario AS

O presente convenio colectivo afectará todo o persoal que preste os seus servizos na empresa mediante contrato laboral, regulando única e exclusivamente as relacións laborais destes, calquera que fosen os seus labores.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012