Eimfor SL (persoal adscrito ao Parque de Bombeiros de Verín)

Quedan reservadas á negociación colectiva todas aquelas materias que directa ou indirectamente afecten ás condicións de traballo do persoal do Parque de Bombeiros de Verín (Ourense), particularmente, as retribucións, sistemas de selección de persoal, promoción, xornada laboral, calendario de vacacións, réxime  disciplinario, seguridade e hixiene e dereitos sindicais e de participación.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017