El Pote

O presente convenio establece as condicións de traballo entre El Pote, S.A. e os seus traballadores. Afectará a todos os traballadores pertencentes á mesma, con excepción dos altos cargos, de acordo co establecido no número 1 a) do artigo segundo do Estatuto dos Traballadores.
Convenio01/01/2008 - 31/12/2008el_pote.pdf