EMAFESA - Empresa Mixta de Augas de Ferrol

O presente Convenio Colectivo será de aplicación a todos os traballadores e traballadoras da "Empresa Mixta de Augas de Ferrol", e regulará as condicións laborais entre estes e a Dirección da Empresa.

Convenio01/01/2014 - 31/12/2016Convenio 2014-2016
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Convenio 2013
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Convenio 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011taboas salariais 2011
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008