Emalcsa (Empresa Municipal de Augas da Coruña)

O presente convenio colectivo regula as relacións laborais do persoal da Empresa Municipal Augas da Coruña, S.A., en todos os seus centros de traballo baixo os principios de igualdade e non discriminación de ningún tipo para o persoal suxeito ao mesmo. As normas deste convenio afectan todo o persoal que presta os seus servizos na actualidade, as súas clases pasivas e o que durante a súa vixencia ingrese na empresa, excepto o director xeral e o persoal que estea vinculado á empresa pola situación legal de alta dirección.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Revisión salarial 2017
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Revisión salarial 2016
Revisión01/01/2014 - 31/12/2015Acordo de ultraactividade
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011 - 2013
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010