Empresas de elaboración de produtos do mar con procesos de conxelación e refrixeración

O convenio regula as relacións laborais de todas as empresas cuxa actividade é o exercicio da industria de elaboración e/ou transformación de produtos de peixes, mariscos e cefalópodos, conxelados e/ou refrixerados e derivados, e o persoal que nelas presta os seus servizos.

Considérase que integran dita industria as fábricas e explotacións dedicadas á produción industrial de produtos de peixes, mariscos e cefalópodos e derivados conservados mediante a técnica de refrixeración e/ou conxelación.

Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010
Revisión01/01/2006 - 31/12/2006Revisión salarial 2006
Convenio01/01/2004 - 31/12/2007Convenio 2004-2007