Empresas de repartición sen direccionar

O presente convenio colectivo estabelece as bases para a regulación das relacións laborais entre todas as empresas e todos os traballadores do sector cuxa actividade se dedique exclusivamente á distribución de impresos, mostras, revistas, xornais ou calquera outro tipo de comunicación e/ou información sen dirección postal en caixas de correos, en man, en fogares ou na vía pública. Os contidos pactados neste convenio terán carácter de mínimos en materia económica e categorías profesionais.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012
Revisión01/01/2010 - 31/12/2012Táboas 2010-2011-2012
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009