Empresas organizadoras do xogo do Bingo (estatal)

O presente Convenio Colectivo é de aplicación ás relacións laborais entre as empresas organizadoras do Xogo do Bingo e os traballadores e traballadoras que presten os seus servizos naquelas para o desempeño das funcións específicas das Salas de Xogo e servizos auxiliares, conforme ao contemplado no artigo 21 do presente Convenio,calquera que sexa a súa modalidade de contrato.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2017 - 31/12/2019Convenio 2017-2019
Convenio01/01/2014 - 31/12/2016Convenio 2014-2016
Revisión01/01/2011 - 31/12/2013Modificación dos Artigos 23 e 64 do convenio
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011 - 2013
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Prórroga do convenio e táboas 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009Convenio 2008-2009