ESC Servicios Generales, S.L.

O presente convenio de traballo estabelece as normas básicas das relacións laborais entre "ESC Servizos Xerais, S.L.", e os seus traballadores, calquera que sexa a súa categoría laboral, dedicados conxuntamente a prestar servizos externos que se contemplan ou poidan contemplarse no seu obxecto social, así como os propios estruturais.

As normas deste convenio serán de aplicación en todos os centros de traballo que a empresa ten na actualidade e os que poida estabelecer no futuro en todo o territorio do Estado español.

Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Convenio colectivo 2018
Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Corrección de erros en convenio 2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio colectivo 2016-2017
Revisión06/10/2015 - 31/12/2016Sentencia sobre a nulidade do convenio colectivo
Revisión14/04/2014 - 03/06/2014Modificación de artigos, ampliación até 2017
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio 2013 - 2016
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012