Estacionamento limitado na vía pública

O presente Convenio Xeral é de obrigada observancia para todas as empresas do sector, cuxa actividade principal consista na regulación do estacionamento limitado de vehículos na vía pública mediante control horario e cumprimento das ordenanzas de Aparcadoiro, control da ORA, mantemento de parquímetros e en xeral zonas azuis ou calquera outra actividade complementaria ou accesoria e básica para o funcionamento da ORA, como poida ser a retirada de vehículos na zona azul cando cumpra; así mesmo, será de aplicación á actividade de retirada de vehículos da vía pública e/ou inmovilización dos mesmos, e á retirada de vehículos do depósito, sempre que sexan xestionados por concesión municipal.
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Prórroga do Convenio para o ano 2012
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Táboas 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Táboas 2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010