Fabricación e comercialización de froitas e hortalizas frescas listas para consumo -estatal-

Este convenio regula as relacións laborais de todas as empresas, centros de traballo ou unidades de negocio cuxa actividade sexa a fabricación e no seu caso, comercialización de froitas e hortalizas frescas, seleccionadas, limpas, troceadas e lavadas, listas para consumir ou cociñar (proceso que se corresponde coa IV GAMA), calquera que sexa a denominación e personalidade xurídica, privada ou pública, das empresas afectadas, e do persoal que nelas presten os seus servizos.

Considérase, por tanto, integradas todas aquelas empresas ou entidades que desenvolvan, manipulen, utilicen ou procesen produtos de IV Gama, a través de procesos de elaboración que non sufran modificacións ou alteracións nas súas propiedades organolépticas, ultrafrescos e de corta vida, cunha curta data límite de consumo e que para a súa conservación non pasasen por ningún tratamiento térmico.

Convenio28/06/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Sentencia AN sobre nulidade do convenio