FCC, limpeza viaria e recollida de R.S.U. do Concello de Monforte de Lemos

Convenio de aplicación ao persoal que presta os seus servizos en Fomento de Construcciones y Contratas, S.A., no seu centro de traballo da limpeza viaria e recollida de R.S.U. do Concello de Monforte de Lemos.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Táboas salariais 2016
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Convenio 2013 - 2016
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012