Fundación San Rosendo

Este convenio colectivo será de aplicación aos centros de traballo da Fundación San Rosendo, situados na Comunidade Autónoma de Galiza. Quedan comprendidos no ámbito deste convenio os traballadores que presten os seus servizos nos centros de traballo afectados por el. Quedan expresamente excluídos aqueles traballadores en residencia dependente da Administración.
Convenio01/01/2011 - 31/12/2015Convenio 2011-2015