Fundación Valdegodos

Este convenio será de aplicación en tódolos centros e residencias para as persoas maiores (asistidas, non asistidas e mixtas) que xestione directamente a Fundación Valdegodos, sexan ou non da súa propiedade.

Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Modificacións 2013
Convenio01/01/2011 - 31/12/2014Convenio 2011-2014
Convenio01/01/2009 - 31/12/2010Convenio 2009-2010