Game Stores Iberia SL

Este convenio establece las normas básicas que regulan as condicións de traballo da empresa Game Stores Iberia, S.L., con ámbito de aplicación en todos os centros de traballo que a empresa ten establecidos ou que se establezan no futuro en todo o territorio do Estado español.

Convenio01/07/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019