Grandes almacéns

O presente Convenio Colectivo establece as normas básicas que regulan as condicións mínimas de traballo das empresas que viñan rexéndose polo Convenio Colectivo de Grandes Almacéns.
Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Acordo sobre incremento para 2018 do complemento salarial variable
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais 2018
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Sentencia Tribunal Supremo convenio 2013-2016
Revisión01/01/2013 - 31/12/2014Acordo sobre tratamento salarial para os anos 2013 e 2014
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio Colectivo 2013 - 2016
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Sentenza AN que anula varios artigos do convenio 2013-2016
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012acta de modificación do Convenio e táboas salarias.pdf
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Sentenza da AN que anula varios artigos do convenio
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Acta da comisión paritaria sobre a interpretación do art. 32.10
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008