Grupo de Empresas Canabal, convenio do centro de traballo da barcaza do encoro de Portodemouros

O presente convenio será de obrigado cumprimento tanto para a empresa "Grupo de Empresas Canabal S.L." como para os traballadores, no centro de traballo de "Barcaza do Encoro de Portodemouros", sito no Concello de Santiso.

Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008