Grupo Eroski

O presente Convenio Colectivo constitúe un corpo de normas reguladoras e as relacións de traballo entre as seguintes empresas de supermercados do Grupo EROSKI: Sociedad Anónima de Supermercados y Autoservicios (SUPERA), Unión de Detallistas de Alimentación del Mediodía y Aragón S.A. (UDAMA), Vegonsa Agrupación Alimentaria S.A. (VEGALSA), Vego Supermercados S.A., Mercash-Sar S.L., Cenco, S.A., Distribución Mercat, S.A., e Distribuidores de Alimentación para Grandes Empresas, S.A.U (DAGESAU).
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio 2013 - 2014
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Convenio 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Convenio01/01/2011 - 31/12/2011Convenio 2011
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Convenio 2010
Revisión01/01/2008 - 31/12/2009Revisión salarial 2008-2009
Convenio01/01/2006 - 31/12/2009Convenio 2006-2009