Grupo Sogecable

As normas contidas no presente convenio colectivo serán de aplicación en todos os centros de traballo, xa establecidos no territorio estatal ou que poidan constituírse no futuro durante o tempo da súa vixencia, nas seguintes empresas:

  • Sogecable, S.A.
  • Canal satélite digital, S.L.
  • Compañía independiente de noticias de televisión, S.L.
  • Compañía independiente de televisión, S.L.
  • Sociedad general de cine, S.A.
  • Sogepaq, S.A.
  • Distribuidora de televisión digital S.A.
  • Sogecable media S.A.
  • Sociedad General de Televisión Cuatro, S.A.
Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Aplicación a Cuatro do convenio do Grupo Sogecable
Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Convenio 2007-2011