Hostalaría da Provincia da Coruña

Este convenio é de aplicación ás relacións laborais das empresas e traballadores que prestan os seus servicios naquelas encadradas no sector da hostalería, conforme ó que dispón o artigo 1.1 do Estatuto dos Traballadores.

Convenio01/01/2018 - 31/12/2018Corrección táboas salariais 2017-2018
Revisión01/01/2018 - 31/12/2018Táboas salariais definitivas 2017 e provisionais 2018
Convenio01/04/2017 - 30/04/2017Prórroga até 30 de abril de 2017
Convenio01/01/2017 - 31/03/2017Prórroga até 31 de marzo de 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Revisión01/01/2013 - 31/12/2014Táboas salariais 2013
Convenio01/01/2011 - 31/12/2015Convenio 2011 - 2015
Revisión01/01/2011 - 31/12/2105Aclaracion artigo 22.6 do convenio colectivo
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Modificación da rev. salarial de 2008 e do art. 6 do convenio
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Corrección de erros da revisión salarial de 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2010Convenio 2006-2010