Hostalaría da Provincia de Pontevedra

A regulación das condicións de traballo, a través da negociación colectiva, contida neste convenio, rexerá para as empresas e traballadores que, con centros de traballo radicados na provincia de Pontevedra, se dedican á actividade de hostalaría, incluídas as recreativas e de ocio, e que carezan de convenio propio.

Revisión17/10/2013 - 31/12/2015Corrección de erros: categorias
Convenio01/01/2011 - 31/12/2015Convenio 2011 - 2015
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010
Convenio01/01/2005 - 31/12/2007Convenio 2005-2007