Hotel Riazor

O presente convenio afecta o persoal que presta os seus servizos no Hotel e Cafetería Riazor (sito na Avda. Barrié de la Maza 27-29 da Coruña), e o que se incorpore durante a súa vixencia.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012-2014
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008