Hotelera Noroeste, S.A. (Resort La Toja)

Este convenio rexerá para todo o persoal que preste os seus servizos na empresa HOTELERA NOROESTE S.A. nos seus centros de traballo sitos na Illa da Toxa regulando as relacións entre empresa e traballadores.

Convenio01/01/2006 - 31/12/2009hotel_a_toxa_noPW.pdf