La Opinión de A Coruña

O presente convenio afecta todos os traballadores do cadro de persoal que presten os seus servizos en LA OPINIÓN DE A CORUÑA S.L.U. mediante contrato laboral e a todos os que ingresen na mesma con igual carácter durante a vixencia do convenio.
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008