La Voz de Galicia, S.A.

As normas contidas no presente Convenio Colectivo afectan todas as actividades de «La Voz de Galicia, S.A.», encadradas en prensa, entendéndose por tales as que teñan relación directa ou indirecta coa edición e/ou impresión de publicacións de aparición periódica sexan ou non diarias, de información xeral ou especial.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2018Convenio 2017-2018
Revisión01/01/2015 - 31/12/2016Acordo (reducións salariais, mantemento de emprego)
Revisión01/06/2014 - 31/12/2014Plano de Igualdade
Revisión01/07/2013 - 31/12/2014Modificación convenio reducción salarial
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012-2014
Revisión01/01/2012 - 31/12/2014Acordo con corrección de erros
Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Acordo anexo do convenio (2009-2012)
Convenio01/01/2008 - 31/12/2008Anexo do convenio sobre xubilación parcial
Convenio01/01/2008 - 31/12/2008Convenio 2008