Limpeza da Refinaría da Coruña, EULEN S.A. (anterior adxudicataria VULCAROL S.L)

Este convenio regulará as relacións de traballo entre a empresa “EULEN, S.A.”, adicada á limpeza industrial da Refinería de A Coruña, as súas traballadoras e traballadores adscritas ao contrato de limpeza industrial co número de contrato 2011/0025 e calquera que o suceda.
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013Convenio 2013 - 2014_VULCAROL
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva)
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012 _ VULCAROL
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (provisional)
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010 _ VULCAROL