Limpeza de Colexios Públicos de Vigo, Mantelnor Limpiezas. (anterior adxudicataria: LINORSA)

O presente convenio aplicarase a todos os traballadores/as adscritos ao servizo de limpeza dos Colexios Públicos do Concello de Vigo, que a  empresa Limpiezas del Noroeste, S.A. (LINORSA), actual adxudicataria, ou a empresa que a poida substituír, ten concertado co Concello de  Vigo.   

Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012-2015 (LINORSA)
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009 (LINORSA)
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011 (LINORSA)