Limpeza de Edificios e Locais da Provincia da Coruña

Este Convenio regulará as relacións de traballo entre as Empresas dedicadas á contratación da Limpeza de edificios e locais da Provincia da Coruña e os seus traballadores/as, cuxa relación laboral básica está establecida na Ordenanza Laboral de Traballo e no Acordo Marco estatal ou equivalente.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2018
Revisión01/01/2011 - 31/12/2014Acordo comisión paritaria sobre artigos 12 e 8
Revisión01/01/2011 - 31/12/2012Acordo da comisión paritaria
Convenio01/01/2011 - 31/12/2014Convenio colectivo 2011-2014
Revisión01/01/2011 - 31/12/2014Modificación Artigo 8. Xornada laboral
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva)
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010 (provisional)
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio Colectivo 2007-2010
Revisión01/01/2006 - 31/12/2006Revisión salarial 2006
Convenio01/01/2002 - 31/12/2005Convenio Colectivo 2002-2005