Limpeza de Edificios e Locais da Provincia de Lugo

As estipulacións deste convenio colectivo teñen carácter de mínimas e son de aplicación a todo o persoal que presta os seus servizos nas empresas dedicadas á limpeza de edificios e locais que realizan os seus traballos na provincia de Lugo, aínda cando o domicilio social das empresas radique noutra provincia.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2018Convenio 2015-2018
Convenio01/01/2011 - 31/12/2014Convenio 2011 - 2014
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010 e revisión salarial de 2008 e 2009
Convenio01/01/2000 - 31/12/2002Convenio 2000-2002