Limpeza do Complexo Hospitalario de Pontevedra, Clece

O presente convenio colectivo será de aplicación ao persoal de limpeza que presta os seus servizos no Complexo Hospitalario de Pontevedra (Hospital Provincial e o Hospital Montecelo) para a empresa adxudicataria do mencionado servizo e que actualmente é a empresa CLECE, S.A., afectando de igual xeito a todas as empresas que no futuro poidan resultar adxudicatarias deste servizo.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2007-2009