Limpeza do Hospital Xeral Calde de Lugo

As estipulacións deste convenio serán de aplicación ao persoal de limpeza adscrito á empresa concesionaria do servizo nos centros de traballo do Complexo Hospitalario Xeral-Calde, Centro de Especialidades e Hospital Provincial de San Xosé, con independencia da modalidade de contratación que os vincule coa empresa.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008