Limpeza Hospitalaria do CHUAC - Complexo Hospitalario da Coruña (INGESAN)

Afectará a todos/as os/as traballadores/as que presten os seus servizos no centro de traballo descrito no ámbito funcional ou que sexan contratados/as durante a súa vixencia, tanto polas empresas establecidas como polas que se establezan no futuro. O convenio ten vixencia indefinida.

Convenio01/01/2014 - 31/12/2017Convenio 2014-2017
Convenio01/01/2004 - 31/12/2014Convenio da limpeza do CHUAC (anterior concesionaria, Amalis)