Limpeza industrial de Endesa en As Pontes, Senax UTE2 (MAESSA-LAÍNSA)

Este Convenio Colectivo será de aplicación ao persoal de “UTE MAESSA-LAINSA”, dedicado á limpeza industrial da Central Térmica de ENDESA nas Pontes.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2011Convenio 2010-2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva) e 2011 (provisional)
Convenio01/01/2009 - 31/12/2009Convenio 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008