Limpeza no Hospital da Costa de Burela, Samyl S.L. (anterior concesionaria Clece, S.A.)

As estipulacións deste convenio serán de aplicación ao persoal de limpeza adscrito á empresa Samyl, S.L. (anteriormente a empresa adxudicataria era Clece, S.A), no centro de traballo Hospital da Costa de Burela.

Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012-2013
Convenio01/01/2004 - 31/12/2006Convenio 2004-2006