Limpeza viaria e recollida de residuos do Concello de Pontevedra, CESPA

Este convenio colectivo regulará as relacións laborais da empresa Cespa Ingeniería Urbana, S.A., co seu persoal adscrito aos servizos de recollida de lixo, limpeza viaria e limpeza de edificios e locais contratados co Concello de Pontevedra.

Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Laudo arbitral
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Corrección convenio 2016-2018
Convenio01/01/2014 - 31/12/2015Convenio 2014-2015
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013Convenio 2012 - 2013
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011
Convenio01/01/2004 - 31/12/2005Convenio 2004-2005