Limpeza viaria e recollida do lixo do Concello de Chantada, Ascan Empresa Constructora y de Gestion SA (até 2012 CELTA PRIX, S.L. SUFI, S.A. UTE)

O presente convenio colectivo é de ámbito de empresa e regula as relacións laborais na empresa concesionaria dos servizos públicos de limpeza viaria e recollida de lixo do Concello de Chantada (ASCAN EMPRESA CONSTRUCTORA Y DE GESTIÓN SA). Este convenio circunscríbese ao termo municipal de Chantada.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012