Limpeza viaria e recollida do lixo do Concello de Chantada (CELTA PRIX, S.L. SUFI, S.A. UTE)

O presente convenio colectivo subscríbese para o ámbito territorial do termo municipal de Chantada, no cal CELTA PRIX, S.L. SUFI, S.A. UTE realiza por concesión administrativa do Excmo. Concello de Chantada, a limpeza viaria e recollida de lixos no indicado termo municipal.

Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012