Limpeza Hospital Universitario Xeral-Cíes, Acciona (antes Clece SA, antes Limpiezas Faro, S.L.)

o presente convenio afectará a tódolos/as traballadores/as do Servizo de Limpeza do Complexo Hospitalario Universitario Xeral Cies de Vigo da empresa CLeCe S.A. ou de calquera outra que resulte adxudicataria do servizo. este centro enténdese como parte integrante do Complexo Hospitalario Universitario Xeral Cies, para os efectos deste convenio colectivo, e non así a efectos de centro de traballo que serán diferenciados, polo que os traballadores que presten o seu servizo no Hospital Xeral non poderán ser trasladados ao Policlínico Cies e viceversa ,sen que exista acordo entre as partes.

Revisión17/06/2016 - 31/12/2016Laudo arbitral
Revisión22/10/2014 - 31/12/2015 Adhesión do persoal de limpeza do Rebullón, Coia e Doblada, ao convenio de limpeza do Xeral-Cies, da Clece SA
Convenio01/01/2014 - 31/12/2015Convenio 2014-2015
Convenio01/01/2013 - 31/12/2013prórroga do convenio para o ano 2013
Convenio01/01/2011 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Convenio01/01/2008 - 31/12/2010Convenio 2008-2010