Limpezas Pisuerga, S.A., Grupo Norte – Limpisa (Persoal de Limpeza do Hospital meixoeiro)

Este convenio colectivo será de aplicación ao persoal de limpeza que presta os seus servizos no centro de traballo do Hospital do Meixoeiro de Vigo para a empresa adxudicataria do mencionado servizo e que actualmente é a empresa Limpisa Grupo Norte S.A., que substitúe á anterior concesionaria, Amalis, S.A. O convenio afectará de igual maneira a todas as empresas que no futuro poidan resultar adxudicatarias deste servizo.

Revisión01/01/2013 - 31/12/2015Laudo arbitral Artigo 19. Dias libres
Convenio01/12/2010 - 31/12/2013Convenio 2010-2013
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008