Localia TV Vigo, UTEGASA

Este convenio regula as condicións de traballo, entre a empresa e os/as traballadores/as de Localia TV Vigo. Os/as traballadores/as que presten os seus servizos para Localia Tv. Vigo, serán clasificados en atención ás súas aptitudes profesionais, titulacións e ao conxunto dos seus coñecementos, experiencia, responsabilidade e autonomía.

Convenio01/01/2007 - 31/12/2009localia_vigo_noPW.pdf