Mantemento e conservación de instalacións acuáticas -estatal-

Este convenio establece as normas mínimas polas que se rexerán as relacións de traballo entre as empresas coa actividade principal de mantemento e conservación de instalacións acuáticas, por encargo de terceiros, e as empregadas e empregados destas para realizar única e exclusivamente dito servizo.Fican excluídas deste convenio as empresas, traballadoras e traballadores cuxa actividade se desenvolva en parques acuáticos, polideportivos e instalacións municipais.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2017Convenio 2017