Marineda Music SL

Este convenio regula e establece as normas polas que se rexen as condicións laborais das traballadoras e traballadores que emprestan servizos á empresa Marineda Music SL. O persoal laboral comprenderá tanto o persoal fixo como o temporal, calquera que sexa a modalidade contractual de cada un. E comprenderá tanto o persoal trabalhador do réxime xeral como as relacións laborais de carácter especial.

Convenio10/06/2016 - 10/06/2020Convenio 2016-2020