ONCE

O presente Convenio ten por obxecto regular as condicións de traballo de todo o persoal que traballa na O.N.C.E., con independencia de que sexa ou non afiliado á mesma. Fican excluídos deste Convenio os profesionais e colaboradores de todo tipo, relacionados coa O.N.C.E. por calquera contrato distinto do laboral.

Revisión15/03/2018 - 06/05/2018Acordo para os sorteos extraordinarios de 19 de marzo e 6 de maio de 2018
Convenio20/07/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Revisión25/04/2017 - 01/01/2018Acordo sobre condicións de venda para varios sorteos
Revisión01/03/2017 - 07/05/2017Acordo para os sorteos extraordinarios de 19 de marzo e 7 de maio de 2017
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Modificación na táboa salarial de 2017 para vendedor júnior
Revisión01/11/2016 - 01/01/2017Acordo para os sorteos do 11 de novembro de 2016 e do 1 de xaneiro de 2017
Revisión02/08/2016 - 15/08/2016Acordo sobre o 'Cupón de la ONCE' do 15 de agosto de 2016
Revisión01/07/2016 - 21/07/2016Acordo sobre o 'Sorteo de Oro de la Cruz Roja' de 21 de xullo de 2016
Revisión15/02/2016 - 01/05/2016Acordos sorteos 19 de marzo e 1 de maio
Revisión11/11/2015 - 11/11/2015Acordo sobre 'Cupón de la ONCE' de 11 de novembro
Revisión06/08/2015 - 06/08/2015Acordo sobre 'Cupón de la ONCE' extraordinario de 6 de agosto de 2015
Revisión16/07/2015 - 01/01/2016Acordo sobre 'Cupón de la ONCE' extraordinario para 1 de xaneiro de 2016
Revisión01/07/2015 - 31/07/2015Acordo sorteo 'del Oro de Cruz Roja' de xullo de 2015
Revisión07/05/2015 - 31/12/2015Modificación de varios artigos
Revisión19/03/2015 - 03/05/2015Acordo sorteos 19 de marzo e 3 de maio
Revisión11/11/2014 - 11/11/2014Acordo sorteo Cupón 11 de novembro
Revisión01/07/2014 - 07/08/2014Acordo sorteos 'Del Oro' e de 7 de agosto
Revisión19/03/2014 - 04/05/2014Acordo sorteos 19 de marzo e 4 de maio
Revisión03/02/2014 - 31/12/2016Modificación artigo 45 (representación sindical)
Revisión01/01/2014 - 01/01/2014Acordo sobre o sorteo extraordinario do 'Cupón de la ONCE' de 1 de xaneiro de 2014
Revisión11/11/2013 - 11/11/2013Acordo sobre o sorteo extraordinario do 'Cupón de la ONCE' de 11 de novembro de 2013
Convenio08/08/2013 - 08/08/2013Acordo sobre o sorteo do 8 de Agosto
Revisión20/05/2013 - 31/07/2013Acordo sobre a venta para o “Sorteo del Oro de la Cruz Roja” de Xullo de 2013
Revisión25/01/2013 - 05/05/2013Acordo da Comision Negociadora do XIV convenio colectivo da ONCE
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio 2013 - 2016
Revisión23/07/2012 - 11/11/2012Acordo da comisión negociadora do XIV convenio
Revisión16/07/2012 - 31/12/2012Acordo da comisión negociadora do XIV convenio
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Acta de conciliación
Convenio01/01/2005 - 31/12/2008Convenio 2005-2008