Pansfood, S.A.

O convenio afectará todos os empregados que compoñen ou compoñan durante a súa vixencia o cadro de persoal dos centros de traballo no Estado español.

Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011